Få er i tvil om at verden i løpet av de siste tiårene har kommet tettere på oss. Få er i tvil om at verden er inne i det som kan bli en svært skarp endringsepoke. Få er i tvil om at det globale samfunnet har store utfordringer, og at det rår usikkerhet om mange vesentlige forhold. For å leve med denne situasjonen vil mange ha et behov for bedre oversikt og innsikt i faktisk kunnskap om verden. Her er et behov for bedre å forstå verden.

 

SenseNet® Global Radar er SenseNets operative kunnskapsbase om verden. Her har vi i snart femten år – og etter hvert i et tospann med SenseNet® Norsk Radar - oppfanget, redigert, tekstet og ajourført faktisk informasjon og identifisert sentrale problemstillinger om globale strukturer og utviklingstrekk.

 

Hvilke drivkrefter, problemer og muligheter kan spores i de internasjonale omgivelsene vi stadig veves tettere inn i? Global radar gir en oversikt over aktuelle faktorer og endringer som kan påvirke en aktør. Hva kan skje? Hvordan kan man som aktør følge med og tilpasse seg?

 

Global radar er en innholdsrik informasjonsplattform som gir brukerne et unikt grunnlag for strategi- og analysearbeidet.

 

 

Se også vårt verktøy senseNet® Norsk Radar

SENSENET®

GLOBAL RADAR

Konteksttenkning og strategisk respons i tøffere tider

Konteksttenkning og strategisk respons i tøffere tider

MESTRINGS FAKTORER

USIKKERHET

TUNGE
TRENDER

senseNet® Global Radar Copyright © 2002-2018. Modellen kan ikke gjengis uten tillatelse fra SenseNet AS.

Naturressurser

Kunnskap og

teknologi

Organisering, institusjonelle

forhold

Verdier og holdninger

Globale

flyttestrømmer

Sikkerhets-

utfordringer

IT og digitalkrefter

Global økonomi

Klima utfordringer

Demografi

Nye

økonomiske

stormakter

Sentralisering

"Svarte svaner"

Helse-

utfordringer

DRIVKREFTER

 

Faktorene i Global radar er plassert i tre hovedkategorier:

Klimautfordringer, Demografi, Nye økonomiske stormakter,  Sentralisering

TUNGE TRENDER

Helseutfordringen, Global økonomi, Sikkerhets-utfordringer, Globale flyttestrømmer, Verdier og holdninger

USIKKERHET

Organisering og institusjonelle forhold, Kunnskap og teknologi, Naturressurser, IT og digitalkrefter

MESTRINGSFAKTORER

Faktor 14: Svarte svaner, er uforutsette hendelser med stor påvirkningskraft.

MÅLGRUPPER

 

I praksis alle som interesserer seg for hva som skjer og kan skje i verden, og som har betydning for oss i Norge. Særlig relevant for strategiarbeidere, saksbehandlere og andre innen bedrifter og offentlige virksomheter som i jobbsammenheng trenger å ha kunnskap om internasjonale forhold. Også velegnet som kunnskapsverktøy for lærere innen grunnskolen og i videregående utdanning.

 

 

LEVERANSE

 

Primært et kunnskapsverktøy. Brukt sammen med SenseNet® Scenarier er det også et analyseverktøy. Leveres som forelesning og anbefales for deltakelse i workshops.

 

 

VI TILBYR

 

I form av workshops, kurs og sparring tilbyr vi innføring i SenseNet® Global Radar og trening i hvordan dette verktøyet kan brukes. I tillegg tilbys skreddersydde varianter, for eksempel for spesifikke segmenter/bransjer og for den enkelte bedrift/offentlige virksomhet/organisasjon:

 

 

KURS

Kursene gir en oversikt over vår analyse av situasjonen akkurat nå innen våre utvalgte hovedfaktorer. En eller to dagers kurs, avhengig av hvor dypt vi skal gå innen hver faktor. Kurs hos kunden eller i  senseUniverse - vårt avanserte arbeidsrom med 8 interaktive skjermer som vi benytter i innholdsformidlingen eller i den skreddersydde analyseprosessen.

SPARRING

En-til-en samtaler med ledere der senseNet® Global Radar benyttes som grunnlag for diskusjoner. Hos kunden eller i vår senseUniverse. Halv eller heldag.

WORK

SHOPS

SCENARIO

UTVIKLING

En workshop benytter senseNet® Global Radar mer aktivt; vi setter den aktuelle aktøren i fokus, ser på hvilke faktorer som er de mest relevante og analyserer hvordan aktøren skal reagere på ulike utfall av disse. En workshop fungerer som regel best med 3-5 medarbeidere tilstede og kan avholdes hos kunden eller i vår senseUniverse

 

En workshop kan gjennomføres i form av en eller to dagers runder, avhengig av hvor mange faktorer som skal velges og hvor dypt man skal gå i hver av triggerne innen hver hovedfaktor.

 

Workshop med utvelgelse av relevante faktorer, kan videre benyttes som grunnlaget for et scenarioprosjekt. Vi bygger da relevante scenarioer rundt faktorene, lager flere fortellinger, bruker 100% metoden og finner frem til robuste strategier og beredskap/handlingsrom. Dette er større og mer omfattende prosjekter som vi har lang erfaring med.

senseNet® senseUniverse er vår fysiske fasiliteringsløsning i Bergen. Dette er en meget fleksibel og interaktiv løsning, bestående av 8 skjermer som kan flyttes etter behov og rigges på ulike måter. Vi benytter denne løsningen i arbeidet med senseNet® Global Radar i workshops som gjennomføres i Strandgaten 18.

 

Du kan lese mer om senseUniverse her

 

SENSENET®

senseUniverse

KONTAKT OSS

 

For mer informasjon om verktøyet, bestilling av kurs eller workshops, benytt skjemaet til høyre eller kontakt oss på

 

Telefon: 905 72 228

 

Adresse:

SENSENET AS

Strandgaten 18, 5013 Bergen

 

Internet: www.sensenet.no

senseNet® Global Radar er et interaktivt strategi-, analyse- og dialogverktøy, samt et undervisningskonsept utviklet av SENSENET AS (tidligere Topplederskap Berrefjord & Thomassen AS) og er en del av vår senseNet® -produktfamilie. Alt innhold, inklusive tekst, figurer, modeller, struktur, konsept og løsninger er Copyright © 2002-2016 SENSENET AS. Innholdet er utviklet av og tilhører SENSENET AS og kan ikke gjengis uten tillatelse fra SENSENET AS. Hverken tekst, modeller eller bilder fra denne nettsiden kan benyttes uten tillatelse fra SENSENET AS. senseNet er et registrert varemerke for SENSENET AS. Mer informasjon er tilgjengelig på våre nettsider: www.sensenet.no.

senseNet

senseNet

®

®

Global radar

Global radar

®

SENSENET® GLOBAL RADAR

LOGG INN